Το μεγάλο λάθος που κάνουμε την ώρα του ντους εκτοξεύοντας το ρεύμα