Έχει και αρνητικά η τετραήμερη εργασία – Το πείραμα εταιρείας