Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν βακτήρια της σπάνιας αλλά θανατηφόρας λοίμωξης «Μελιοείδωση» – Τα συμπτώματα

Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν βακτήρια της σπάνιας αλλά θανατηφόρας λοίμωξης «Μελιοείδωση» – Τα συμπτώματα