Βίντεο: Η στιγμή της ανατίναξης του φορτηγού στη γέφυρα του Κερτς