Επιστράτευση στη Ρωσία: Κλήθηκαν να παρουσιαστούν ηλικιωμένοι, ασθενείς και μαίες