Ηπατίτιδα Α: Έξαρση μολυσματικού στελέχους στην Ευρώπη