ΗΠΑ για Nord Stream: Πρόωρο να εκτιμηθεί ποιος ευθύνεται