Η Ουκρανία υποβάλλει αίτημα «ταχείας προσχώρησης» στο ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία υποβάλλει αίτημα «ταχείας προσχώρησης» στο ΝΑΤΟ