Λίβανος: «Ληστεύουν» τράπεζες για να πάρουν τις αποταμιεύσεις τους

Λίβανος: «Ληστεύουν» τράπεζες για να πάρουν τις αποταμιεύσεις τους