Μοιράζουν κοσμήματα, ρούχα και πράγματα της βασίλισσας Ελισάβετ