Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ συμφώνησαν να ετοιμαστούν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ συμφώνησαν να ετοιμαστούν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας