Πάνω από 40 εκατομμύρια παιδιά ξεριζωμένα σε όλο τον κόσμο

Πάνω από 40 εκατομμύρια παιδιά ξεριζωμένα σε όλο τον κόσμο