Σε αυτή τη χώρα πληρώνεις πρόστιμο 750 ευρώ αν κάνεις την ανάγκη σου μέσα στη θάλασσα