Ρωσία: Ουρές χιλιομέτρων – Προσπαθούν να γλιτώσουν τη στράτευση