Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των ρώσικων διαμαντιών παρά τις κυρώσεις

Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των ρώσικων διαμαντιών παρά τις κυρώσεις