Στο δικαστήριο ο άνδρας που διοργάνωσε την κηδεία της βασίλισσας