Στροφή στο πετρέλαιο – Πλώρη για την Ευρώπη βάζει στόλος με 3 εκατ. βαρέλια ντίζελ