Σύσταση FDA: Χορήγηση του εμβολίου Pfizer σε παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 4 ετών

Σύσταση FDA: Χορήγηση του εμβολίου Pfizer σε παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 4 ετών