Τετραήμερη εργασία: Ξεκινάει στη Βρετανία η μεγαλύτερη «δοκιμή» στον κόσμο