Το φθινόπωρο η συνέχεια ανάμεσα σε Τουρκία, Φινλανδία και Σουηδία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το φθινόπωρο η συνέχεια ανάμεσα σε Τουρκία, Φινλανδία και Σουηδία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ