Φοιτήτριες φώναζαν «άντε χάσου» στον πρόεδρο του Ιράν

Φοιτήτριες φώναζαν «άντε χάσου» στον πρόεδρο του Ιράν