Φορτηγά χωρίς πινακίδες στο Ιράν «συλλαμβάνουν» μαθητές από σχολεία

Φορτηγά χωρίς πινακίδες στο Ιράν «συλλαμβάνουν» μαθητές από σχολεία