Χάος στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τις νέες ακυρώσεις λόγω έλλειψης προσωπικού

Χάος στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τις νέες ακυρώσεις λόγω έλλειψης προσωπικού