Απειλείται η Γερμανία με τετραψήφια ποσά στους λογαριασμούς ενέργειας