Διαδηλώσεις συμπαράστασης στις Ιρανές σε όλο τον κόσμο και κατακραυγή