Ελισάβετ: Αυτός ήταν o μόνος άνθρωπος που την αντιμετώπιζε ως «κοινή θνητή»