Κορωνοϊός: Αυτή η χώρα καταργεί όλα τα ταξιδιωτικά μέτρα