Σάλος με βίαιη σύλληψη πατέρα μπροστά στα παιδιά του