«Η Ευρώπη έχει αρκετό φυσικό αέριο για το χειμώνα»