1.400 παιδιά έπεσαν θύματα δικτύου σεξουαλικής κακοποίησης στη Μ. Βρετανία

1.400 παιδιά έπεσαν θύματα δικτύου σεξουαλικής κακοποίησης στη Μ. Βρετανία