Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη επανεισδοχής