Περίπου 7% αύξηση στον αμυντικό προϋπολογισμό της Κίνας για το 2017