Τρόμος πάνω από την Ευρώπη: Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 175% το 2016