Εκπρόσωπος ΥΠΑΜ Τουρκίας: Υπέρ επίλυσης προβλημάτων σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο διά διαλόγου