Ρωσικές κυρώσεις σε 49 δημοσιογράφους, πολιτικούς και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας στη Βρετανία