Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών για πληθωρισμό: « Πρέπει να δράσουν γρήγορα οι κεντρικές τράπεζες»