«Γραμμένη» στη λίστα απαγόρευσης επισκέψεων στη Ρωσία η πρώτη κυρία της Αμερικής