Κλιμακώνεται ο κίνδυνος για γενικευμένο πόλεμο – Το ΝΑΤΟ προωθεί πάγιους σχεδιασμούς