Καμπανάκι ΠΟΥ για Ευρώπη: «Ο κορωνοϊός συνεχίζει να μολύνει, να μεταλλάσσεται και να σκοτώνει»