Ανάλυση: Το δόγμα του «Ψυχρού Πολέμου» επέστρεψε στην Ευρώπη