Ιστορική στιγμή για Σουηδία και Φινλανδία – Υπογράφουν το πρωτόκολλο προσχώρησης τους στο ΝΑΤΟ