Ο εκατομμυριούχος που έσυρε οδοκαθαριστή στα δικαστήρια για ένα φιλικό δάνειο