ΠΟΥ: Εμβολιασμοί και μάσκες τώρα για να μη χρειαστούν αυστηρότερα μέτρα