Καθυστερεί το πρώτο πλοίο με σιτηρά που αναχώρησε από την Ουκρανία