Ο στρατός στην Ελβετία δημιουργεί αερογέφυρα για τη μεταφορά νερού στα διψασμένα ζώα των αλπικών λειμώνων