Ακόμη και ένας «μικρός» πυρηνικός πόλεμος θα σκοτώσει δισεκατομμύρια ανθρώπους