Κύμα καύσωνα πλήττει επαρχίες της Κίνας – Ρεύμα με δελτίο σε επαγγελματίες