Πρόεδρος Ιράν: Αποχώρησε από συνέντευξη γιατί δημοσιογράφος δεν φόρεσε μαντήλα