Αιγυπτιακό «μπλόκο»: Διάταγμα Σίσι για καθορισμό θαλάσσιων συνόρων

Αιγυπτιακό «μπλόκο»: Διάταγμα Σίσι για καθορισμό θαλάσσιων συνόρων