Απειλεί η Ρωσία: Με την ένταξη στο ΝΑΤΟ Σουηδία και Φινλανδία θα μετατραπούν σε «θεμιτούς στόχους»

Απειλεί η Ρωσία: Με την ένταξη στο ΝΑΤΟ Σουηδία και Φινλανδία θα μετατραπούν σε «θεμιτούς στόχους»